Linki...

umUrząd Miejski w Kałuszynie
 
biblioteka
szkola
gimnazjum
vktoria
dk
ops
OSP KAŁUSZYN


Dziecko jest księgą, którą powinniśmy czytać i w której powinniśmy pisać...............Peter Rosege


Dnia 14 stycznia 2018 roku odbędzie się występ przedszkolaków w Domu Kultury z okazji XXVI FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

- godz.11- grupy: Pszczółki, Motylki, Krasnale
- godz. 11.30- grupy: Biedronki, Jaskółki, Zuchy
Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami.


Zgodnie z projektem Fundacji "Dajemy Dzieciom Siłę" w naszej placówce powstała "Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem" Prosimy o przeczytanie i zapoznanie się z treścią polityki:

POLITYKA OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM


UCZNIEM BYĆ JAK PRZYGOTOWAĆ DZIECKO DO SZKOŁY


W naszym przedszkolu w ramach 600-lecia Kałuszyna odbyły się następujące konkursy:

1) od 1 kwietnia do 30  kwietnia odbył się konkurs plastyczny pt. "Moje miasto " dla grup przedszkolnych 4,5,6 l

Przebieg konkursu:

  • spacery po mieście – oglądanie budynków ważnych dla miasta 
  • zajęcia dydaktyczne „Moje miasto wczoraj i dziś”- zapoznanie z niektórymi zabytkami
  • wykonanie pracy plastycznej pt. "Moje miasto" przez dzieci 
  • wybór 3 najlepszych prac z grup przedszkolnych 4, 5, 6 l
  • rozstrzygnięcie konkursu na facebooku

2) od 1 maja do 20 maja odbył się konkurs fotograficzny "Kałuszyn moje miejsce na ziemi" dla rodziców i dzieci z grup 3,4,5,6 l 

GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM!!Bierzemy udział w 8 edycji programu „Mamo, tato, wolę wodę!”


Program edukacyjny „Mamo, tato, wolę wodę!” jest prowadzony przez Żywiec Zdrój nieprzerwanie od 2009 roku przy wsparciu Instytutu Żywności i Żywienia oraz Instytutu Matki i Dziecka. Naszym celem jest edukowanie dzieci w zakresie pozytywnego wpływu wody na organizm człowieka i jej znaczenia dla całego środowiska.

 

Uczestniczymy w programie „ 5 porcji warzyw, owoców lub soku”


Dzieci, rodzice oraz nauczyciele z Przedszkola Publicznego w Kałuszynie  biorą udział w programie edukacyjnym "5 porcji warzyw, owoców lub soku". Działanie to ma na celu propagowanie wśród dorosłych i dzieci spożywania 5 porcji warzyw, owoców lub soku dziennie. W ramach realizacji programu Przedszkole otrzymało bezpłatnie komplet atrakcyjnych materiałów do wykorzystania podczas zajęć (materiały edukacyjne ze scenariuszami zajęć, książeczki dla każdego dziecka, broszury informacyjne dla rodziców, plakaty). Bierzemy również udział w konkursie plastycznym i walczymy o atrakcyjne nagrody dla całej placówki i dzieci. Przeprowadzane w ramach programu zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem wśród dzieci. Poprzez zmysły smaku, węchu, wzroku i dotyku dzieci mogą same doświadczyć przyjemności obcowania z witaminami. Z pewnością podjęte w ramach programu „ 5 porcji warzyw, owoców lub soku” działania edukacyjne przyczynią się do kształtowania wśród naszych dzieci właściwych nawyków żywieniowych.

Przedszkole Publiczne w Kałuszynie uczestniczyło w projekcie:
„Otwarte Przedszkola”.
 
Projekt ten jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX: Działanie 9.1., Poddziałanie 9.1.1. Człowiek - najlepsza inwestycja!

Beneficjentami projektu „Otwarte Przedszkola” są placówki wychowania przedszkolnego z kadrą pedagogiczną, dzieci i ich rodzice, uczestniczący w zajęciach dodatkowych.

Dzieci w wieku 3-5 lat (objęte bądź nie objęte edukacją przedszkolną) biorące udział w projekcie mają prawo uczestniczyć
 w bezpłatnych zajęciach, wspierających  rozwój  kompetencji matematycznych, zdolności twórczych oraz przygotowujących do nauki czytania i pisania .
Zajęcia mają na celu wspomaganie i ukierunkowywanie wszechstronnego rozwoju dzieci, zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.

Rodzice/opiekunowie prawni biorący udział w projekcie mają prawo uczestniczyć w spotkaniach, otwartych zajęciach i konsultacjach.

Nauczyciele prowadzący projekt- p. Renata Roguska, p. Katarzyna Sawicka, p. Agnieszka Skóra.


Udział w projekcie jest bezpłatny !

Program "Kubusiowi Przyjaciele Natury"

Zgodnie z tradycją i w tym roku szkolnym nasze przedszkole brało udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym, który miał na celu realizację zagadnień związanych z ekologią. Partnerem merytorycznym tego przedsięwzięcia jest Fundacja "PARTNERSTWO DLA ŚRODOWISKA", a organizatorem programu znane każdemu dziecku marki naszych ulubionych soków: "Tymbark" i "Kubuś".

Koordynatorem w naszym przedszkolu była pani Hanna Kaczorek. Udział w programie - "Kubusiowi Przyjaciele Natury" sprawił nam dużo satysfakcji i dostarczył mnóstwa wrażeń. Miło było obserwować zaangażowanie nauczycielek, dzieci i rodziców w realizację działań. Mamy nadzieję, że nasza działalność przyniesie społeczeństwu zauważalne korzyści. Zapraszamy do galerii.