Linki...

umUrząd Miejski w Kałuszynie
 
biblioteka
szkola
gimnazjum
vktoria
dk
ops
OSP KAŁUSZYN
Dziecko jest księgą, którą powinniśmy czytać i w której powinniśmy pisać...............Peter Rosegger

Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców dzieci nowo przyjętych  do przedszkola na rok szkolny 2022/23 na
SPOTKANIE ORGANIZACYNE
które odbędzie się 27 czerwca ( poniedziałek) 2022r. o godz. 16.30

Informacja o wynikach rekrutacji

do Przedszkola  Publicznego w Kałuszynie
na  rok szkolny 2022/23
 
 
     W wyniku postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023 do Przedszkola Publicznego w Kałuszynie  zostały zakwalifikowane  wszystkie dzieci, które ubiegały się o przyjęcie.
       Szczegółowy wykaz  z podziałem na grupy zostanie  wywieszony w szatni przedszkola  dnia 12 lipca 2022r

OGŁOSZENIE O NABORZE DZIECI DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KAŁUSZYNIE w roku szkolnym 2022/23Informujemy, że od dnia 1 marca 2022 r. do 9 marca 2022r. rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola  składają deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2022/23.

Od 10 marca 2022r. udostępnione będą „Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola”  na rok szkolny  2022/23  dla dzieci z roczników: 2019, 2018,2017

Kartę zgłoszenia należy pobrać  ze strony internetowej :www.przedszkole.kaluszyn.pl , wypełnić i zwrócić do placówki ( nie będą rozpatrywane karty zgłoszeń niekompletne)
-  w formie papierowej: codziennie od godz. 9.00.do 14.00 do dyrektora przedszkola
-lub przysłać na adres: Przedszkole Publiczne w Kałuszynie
ul. Pocztowa 2 , 05-310 Kałuszyn ,
oraz drogą elektroniczną: przedszkolekaluszyn3@interia.pl

Termin składania kart upływa 31 marca 2022r.

Wszystkie informacje o przyjęciu dzieci do przedszkola zostaną zamieszczone na stronie internetowej placówki.

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

1. Deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego
2. Karta zgłszeniowa dziecka 3-, 4- 5- letniego do przedszkola
3. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
4. Oświadczenie o wielodzietności