Linki...

umUrząd Miejski w Kałuszynie
 
biblioteka
szkola
gimnazjum
vktoria
dk
ops
OSP KAŁUSZYN
Dziecko jest księgą, którą powinniśmy czytać i w której powinniśmy pisać...............Peter Rosegger

Plan Dnia

7:00 - 8:30 Schodzenie się dzieci. Zabawy swobodne, w kącikach zainteresowań według pomysłów własnych lub przy niewielkim udziale nauczyciela.

8:30 - 8:50  Zabawy integrujące  w grupie zorganizowane przez nauczyciela, zabawy wspierające rozwój dziecka, prowadzenie obserwacji pedagogicznej, rozmowy kierowane z dziećmi, zabawy ruchowe.

8:50 - 9:15 Czynności samoobsługowe i higieniczne, przygotowanie do śniadania, śniadanie.

9:15 - 10:15 Zintegrowana działalność integracyjna w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia umuzykalniające, ruchowe,plastyczne.

10:15 - 10:30 Zabawy swobodne oraz przygotowania do wyjścia na powietrze.

10:30 - 11:45 Wyjście do ogrodu przedszkolnego, spacery poza teren przedszkola, wcieczki piesze, gry zabawy.

11:45 - 12:30 Czynności porządkowo-higieniczne, przygotowanie do obiadu, obiad.

12:30 - 12:40 Poobiednia relaksacja, słuchanie bajej, baśni, opowiadań.

12:40 - 14:15 Poobiedni odpoczynek w grupie 3 i 4-latków. W grupie 5 i 6-latków zabawy i gry dydaktyczne, praca wyrównawcza, praca indywidualna z dzieckiem, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

14:15 - 14:45
Czynności samoobsługowe i higieniczne, przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek. 

14:45 - 17:00 Zabawy integracyjne, plastyczno-techniczne, konstrukcyjne, zabawy swobodne w małych grupach, prace porządkowanie w sali.