Linki...

umUrz±d Miejski w Kałuszynie
 
biblioteka
szkola
gimnazjum
vktoria
dk
ops
OSP KAŁUSZYN
Dziecko jest księg±, któr± powinni¶my czytać i w której powinni¶my pisać...............Peter Rosegger

Kadra rok przedszkolny 2018/2019


Dyrektor przedszkola- Renata RoguskaGRUPA "Pszczółki" (3 latki) 7:00-16:30
Hanna Kaczorek- nauczyciel mianowany
Teresa Multan- nauczyciel stażysta
Regina Rosołowska- pomoc nauczyciela

 GRUPA"Motylki" (3 latki) 8:00-15:00
Monika Abramowska- nauczyciel mianowany
Monika Włodarczyk- nauczyciel dyplomowany
Renata Roguska- nauczyciel dyplomowany
Ewa Gontarz- pomoc nauczyciela

GRUPA "Krasnale" (4 latki) 8:00-16:00
Karolina Wadas- nauczyciel kontraktowy
Paulina Wojdak- nauczyciel kontraktowy
Edyta W±sowska- pomoc nauczyciela


GRUPA  "Biedronki" (4 latki) 8:00-15:00
Monika Włodarczyk- nauczyciel dyplomowany
Paulina Wojdak- nauczyciel kontraktowy
Anna Sadoch- pomoc nauczyciela

GRUPA  "Zuchy" (5-latki) 8:00-15:00)
Agata Wielechowska- nauczyciel kontraktowy
Katarzyna Sawicka- nauczyciel dyplomowany
Anna Mroczek- pomoc nauczyciela

GRUPA  "Jaskółki" (5- latki) 8:00-15:00
Anna Ży¶kiewicz- nauczyciel dyplomowany
Renata Roguska- nauczyciel dyplomowany
Katarzyna Deska-pomoc nauczyciela


Logopeda- Katarzyna Sawicka
Reedukator- Agata Wielechowska
Angielski - Karolna Wadas

KUCHNIA
Anna W±sak- kucharka
Agnieszka Jaworska- pomoc kucharki
Irena Krupka-pomoc kucharki
 
Ewa Włodarczyk- intendentka