Linki...

umUrz±d Miejski w Kałuszynie
 
biblioteka
szkola
gimnazjum
vktoria
dk
ops
OSP KAŁUSZYN
Dziecko jest księg±, któr± powinni¶my czytać i w której powinni¶my pisać...............Peter Rosegger

Kadra rok przedszkolny 2022/2023


Dyrektor przedszkola- Renata RoguskaGRUPA "Pszczółki" (3 latki) 7:00-16:30
Monika Abramowska- nauczyciel dyplomowany
Paulina Wojdak- nauczyciel mianowany
Regina Rosołowska- pomoc nauczyciela

 GRUPA"Motylki" (3 latki) 8:00-15:00
Monika Włodarczyk- nauczyciel dyplomowany
Renata Roguska- nauczyciel dyplomowany
Ewa Gontarz- pomoc nauczyciela

GRUPA "Krasnale" (4 latki) 8:00-16:00
Agnieszka Skóra- nauczyciel dyplomowany
Katarzyna Sawicka- nauczyciel dyplomowany
Anna Sadoch- pomoc nauczyciela


GRUPA  "Biedronki" (4 latki) 8:00-15:00
Agata Wielechowska- nauczyciel mianowany
Monika Andrzejkiewicz- nauczyciel kontraktowy
Edyta W±sowska- pomoc nauczyciela

GRUPA  "Zuchy" (5-latki) 8:00-15:00)
Karolina Suchocka- nauczyciel mianowany
Monika Andrzejkiewicz- nauczyciel kontraktowy
Anna Mroczek- pomoc nauczyciela

GRUPA  "Jaskółki" (5- latki) 8:00-15:00
Anna Ży¶kiewicz- nauczyciel dyplomowany
Monika Andrzejkiewicz- nauczyciel kontraktowy
Katarzynna Deska- pomoc nauczyciela

Logopeda- Katarzyna Sawicka
Reedukator- Agnieszka Skóra
Angielski - Monika Andrzejkiewicz
Integracja sensoryczna- Hanna Kaczorek
Pedagog specjalny- Agata Wielechowska
Pedagog specjalny- Agnieszka Skóra

KUCHNIA
Agnieszka Jaworska-  kucharka
Irena Krupka-pomoc kucharki
Magda Idzikowska- pomoc kucharki

 
Ewa Włodarczyk- intendentka