Linki...

umUrząd Miejski w Kałuszynie
 
biblioteka
szkola
gimnazjum
vktoria
dk
ops
OSP KAŁUSZYN
Dziecko jest księgą, którą powinniśmy czytać i w której powinniśmy pisać...............Peter Rosegger


INFORMACJA O REKRUTACJI DZIECI  DO PRZEDSZKOLA
 W R. SZK. 2019/20

Komisja Rekrutacyjna informuję, że wszystkie dzieci z roku 2016, 2015  i 2014 których rodzice złożyli deklaracje o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej oraz karty zgłoszeń zostały przyjęte do przedszkola na rok szkolny 2019/20.
Listy z podziałem na grupy zostaną zamieszczone na tablicy w holu przedszkola po 15 lipca 2019r.
OGŁOSZENIE O NABORZE DZIECI DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KAŁUSZYNIE

Informujemy ,że od 1 marca 2019r. do 8 marca 2019r. rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola  składają deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2019/20
 Od 8 marca 2019r. wydawane będą „Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola”  na rok szkolny 2019/ 2020.
Kartę zgłoszenia należy pobrać w placówce lub ze strony internetowej www.przedszkole.kaluszyn.pl , wypełnić i zwrócić do placówki.
Termin składania kart upływa 22-go marca 2019r.
Lista dzieci przyjętych zostanie zamieszczona na tablicy informacyjnej w przedszkolu 8-go kwietnia 2019r.


ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

1. Deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego
2. Karta zgłszeniowa dziecka 3-, 4- 5- letniego do przedszkola
3. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
4. Oświadczenie o wielodzietności