Linki...

umUrząd Miejski w Kałuszynie
 
biblioteka
szkola
gimnazjum
vktoria
dk
ops
OSP KAŁUSZYN
Dziecko jest księgą, którą powinniśmy czytać i w której powinniśmy pisać...............Peter Rosegger


Wszystkie dzieci, których rodzice/opiekunowi prawni złożyli "Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola", zostały przyjęte do przedszkola.

OGŁOSZENIE O NABORZE DZIECI DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KAŁUSZYNIE w roku szkolnym 2023/24


Informujemy, że od dnia 1 marca 2023 r. do 9 marca 2023r. rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola  składają deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2023/24.

Od 10 marca 2023r. udostępnione będą „Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola”  na rok szkolny  2023/24  dla dzieci z roczników: 2020, 2019,2018

Kartę zgłoszenia należy pobrać  ze strony internetowej :www.przedszkole.kaluszyn.pl , wypełnić i zwrócić do placówki ( nie będą rozpatrywane karty zgłoszeń niekompletne)
-  w formie papierowej: codziennie od godz. 8.30.do 14.00 do dyrektora przedszkola
-lub przysłać na adres: Przedszkole Publiczne w Kałuszynie
ul. Pocztowa 2 , 05-310 Kałuszyn ,
oraz drogą elektroniczną: przedszkolekaluszyn3@interia.pl

Termin składania kart upływa 31 marca 2023r.

Wszystkie informacje o przyjęciu dzieci do przedszkola zostaną zamieszczone na stronie internetowej placówki.

 RODO:

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

1. Deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego
2. Karta zgłszeniowa dziecka 3-, 4- 5- letniego do przedszkola
3. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
4. Oświadczenie o wielodzietności