Linki...

umUrząd Miejski w Kałuszynie
 
biblioteka
szkola
gimnazjum
vktoria
dk
ops
OSP KAŁUSZYN
Dziecko jest księgą, którą powinniśmy czytać i w której powinniśmy pisać...............Peter Rosegger


Szanowni Państwo!                     

   Komisja rekrutacyjna Przedszkola Publicznego w Kałuszynie informuje, że w dniu 31 marca 2021r. zakończyła się rekrutacja dzieci do przedszkola.

Do placówki na rok szkolny 2021/22  zostały przyjęte wszystkie dzieci , których rodzice złożyli  deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego i karty zgłoszeń. Listy z podziałem na grupy zostaną zamieszczone w holu przedszkola w dniu 20 lipca 2021r.


OGŁOSZENIE O NABORZE DZIECI DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KAŁUSZYNIE w roku szkolnym 2021/22

Informujemy, że od dnia 1 marca 2021r. do 9 marca 2021r. rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola  składają deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2021/22
 od 10 marca 2021r.
udostępnione będą „Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola”  na rok szkolny  2021/22. dla dzieci z roczników: 2018,2017,2016
Kartę zgłoszenia należy pobrać  ze strony internetowej :www.przedszkole.kaluszyn.pl , wypełnić i zwrócić do placówki ( nie będą rozpatrywane karty zgłoszeń niekompletne)
-  w formie papierowej: codziennie od godz. 9.00.do 14.00 do dyrektora przedszkola
-lub przysłać na adres: Przedszkole Publiczne w Kałuszynie
ul. Pocztowa 2 , 05-310 Kałuszyn ,
oraz drogą elektroniczną: przedszkolekaluszyn3@interia.pl
Termin składania kart upływa 31 marca 2021r.
Wszystkie informacje o przyjęciu dzieci do przedszkola zostaną zamieszczone na stronie internetowej placówki.

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

1. Deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego
2. Karta zgłszeniowa dziecka 3-, 4- 5- letniego do przedszkola
3. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
4. Oświadczenie o wielodzietności