Linki...

Urząd Miejski w Kałuszynie
 um
Otwarte Przedszkole
szkola
gimnazjum
vktoria
dk

ops
OSP KAŁUSZYN
                            Szanowni Rodzice

4 wrzesień 2023 - rozpoczęcie roku przedszkolnego

W związku z trwającym remontem przedszkola podajemy harmonogram spotkań organizacyjno-informacyjnych z Rodzicami w poszczególnych grupach:
-1.09.2023- godz. 17.00- grupa Zuchy i Jaskółki - Szkoła Postawowa sala nr 50 i 47 (obecność obowiązkowa)
- 1.09.2023- godz. 17.00- grupa Krasnale i Biedronki - Klub Seniora ul. Wojska Polskiego 20 ( obecność obowiązkowa)

Szanowni Rodzice!

Zajęcia adaptacyjne dla dzieci 3-letnich odbędą się w Domu Kultury w Kałuszynie wg następującego harmonogramu:
- 30 sierpień 2023r. godz. 10.00 Pszczółki
- 31 sierpień 2023r. godz. 10.00 Motylki
Zapraszamy!                      


ada2023.jpg

Szanowni Państwo!

Z powodu remontu budynku przedszkola i w trosce o bezpieczeństwo podajemy informacje gdzie można sprawdzić listy z podziałem na grupy na rok szkolny 2023/24:
1-    Od dnia 17 lipca do 31 lipca  2023r. w Szkole Podstawowej – sala nr 54 ( obecnie tam przebywa grupa dzieci z nauczycielkami  przedszkola w czasie dyżuru wakacyjnego),
2-    Od dnia 1 sierpnia do 31 sierpnia 2023r. w budynku Domu Nauczyciela , ul. Pocztowa
 godz. od 8.30 do 12.00 ( lokal po Pogotowiu Ratunkowym, I piętro)

Szanowni Rodzice informacja odnośnie wyprawek na rok szkolny 2023/2024 będzie podana podczas pierwszego zebrania we wrześniu.


Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców dzieci nowo przyjętych  do przedszkola na rok szkolny 2023/24 na SPOTKANIE ORGANIZACYNE
które odbędzie się 12 czerwca ( poniedziałek) 2023r. o godz. 16.30


UWAGA KONKURS

UWAGA KONKURS
1.REGULAMIN MATEMATYCZNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
2.FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Wszystkie dzieci, których rodzice/opiekunowi prawni złożyli "Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola", zostały przyjęte do przedszkola. Listy z podziałem na grupy będą zawieszone w holu przedszkola w sierpniu.
infoM.jpg

 Serdecznie zapraszamy na Zebrania Rodzicielskie:
-7.09.2022 godz. 16.30 grupa Biedronki
-12.09.2022 godz.16.00 grupa Zuchy
12.09.2022 godz. 16.30grupa Motylki
-13.09.2022 godz.16.00 grupa Krasnale
-15.09.2022 godz.16.00 grupa Jaskółki
-16.09.2022 o godz. 17.00 grupa Pszczółki

-

Od dnia 1 września przedszkole jest czynne w godzinach 7.00- 17.00.


WYPRAWKA DLA PRZEDSZKOLAKA 2022/2023 r


Informacja o wynikach rekrutacji

do Przedszkola  Publicznego w Kałuszynie
na  rok szkolny 2022/23
 
 
     W wyniku postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023 do Przedszkola Publicznego w Kałuszynie  zostały zakwalifikowane  wszystkie dzieci, które ubiegały się o przyjęcie. 
       Szczegółowy wykaz  z podziałem na grupy zostanie  wywieszony w szatni przedszkola  dnia 12 lipca 2022r
OGŁOSZENIE O NABORZE DZIECI DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KAŁUSZYNIEw roku szkolnym 2022/23


Informujemy, że od dnia 1 marca 2022 r. do 9 marca 2022r. rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola  składają deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2022/23.


Od 10 marca 2022r. udostępnione będą „Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola”  na rok szkolny  2022/23  dla dzieci z roczników: 2019, 2018,2017

Kartę zgłoszenia należy pobrać  ze strony internetowej :www.przedszkole.kaluszyn.pl , wypełnić i zwrócić do placówki ( nie będą rozpatrywane karty zgłoszeń niekompletne)
-  w formie papierowej: codziennie od godz. 9.00.do 14.00 do dyrektora przedszkola
-lub przysłać na adres: Przedszkole Publiczne w Kałuszynie
ul. Pocztowa 2 , 05-310 Kałuszyn ,
oraz drogą elektroniczną: przedszkolekaluszyn3@interia.pl

Termin składania kart upływa 31 marca 2022r.
Wszystkie informacje o przyjęciu dzieci do przedszkola zostaną zamieszczone na stronie internetowej placówki.


 
Od dnia 1 września przedszkole jest czynne w godzinach 7.00- 17.00.
Bardzo prosimy o zapoznanie się z wewnętrznymi procedurami zapewnienia bezpieczeństwa.

            W związku z sytuacją epidemiczną i wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, spotkania organizacyjne  dla rodziców dzieci nowo przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2021/22 w planowanym terminie nie mogły się odbyć.

Dlatego została przygotowana dla Państwa prezentacja pt.
„ Adaptacja w przedszkolu”( link poniżej )
adaptacja.pptx
która pomoże Państwu przygotować dziecko  do pobytu w  placówce. 

Przypominamy  także, że listy z podziałem na grupy zostaną zamieszczone w holu przedszkola w dniu
19 lipca 2021r.
                    

                  Szanowni Rodzice!                      
Zapraszamy  od 19 kwietnia 2021r. do przedszkola wszystkie dzieci. W dalszym ciągu obowiązują Wewnętrzne procedury zachowania bezpieczeństwa  w związku z wystąpieniem COVID-19 ( dystans- maseczka- dezynfekcja rąk).
Renata Roguska - dyrektor przedszkola
      Szanowni Państwo!                    
   Komisja rekrutacyjna Przedszkola Publicznego w Kałuszynie informuje, że w dniu 31 marca 2021r. zakończyła się rekrutacja dzieci do przedszkola.

Szanowni Rodzice!

W związku z ograniczeniami wprowadzonymi na terenie naszego kraju, informuję że w dniach od
29 marca do 18 kwietnia 2021r. Przedszkole ze względu na bezpieczeństwo dzieci i rodziców zostaje zamknięte. Do placówki  będą przyjmowane tylko dzieci  pracowników służb medycznych i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, policji i straży pożarnej).
Ważne! Rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.
O wszelkich zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco.
                        Renata Roguska - dyrektor przedszkola

OGŁOSZENIE O NABORZE DZIECI DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KAŁUSZYNIE w roku szkolnym 2021/22

 Informujemy,że od dnia 1 marca 2021r. do 9 marca 2021r. rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola  składają deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2021/22  od 10 marca 2021r.  udostępnione będą „Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola”  na rok szkolny  2021/22. dla dzieci z roczników: 2018,2017,2016

Kartę zgłoszenia należy pobrać  ze strony internetowej :www.przedszkole.kaluszyn.pl , wypełnić i zwrócić do placówki ( nie będą rozpatrywane karty zgłoszeń niekompletne)
-  w formie papierowej: codziennie od godz. 9.00.do 14.00 do dyrektora przedszkola
-lub przysłać na adres: Przedszkole Publiczne w Kałuszynie
ul. Pocztowa 2 , 05-310 Kałuszyn ,
oraz drogą elektroniczną: przedszkolekaluszyn3@interia.pl
Termin składania kart upływa 31 marca 2021r.
Wszystkie informacje o przyjęciu dzieci do przedszkola zostaną zamieszczone na stronie internetowej placówki.


„ Bezpieczne ferie - prezentacja multimedialna

SZANOWNI RODZICE
            Informujemy, że Przedszkole Publiczne w Kałuszynie wznawia działalność z dniem 1 września 2020r.         
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi procedurami.
Procedura- złącznik do pobrania docx


SZANOWNI RODZICE

            W związku z sytuacją epidemiczną i wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, spotkania organizacyjne  dla rodziców dzieci nowo przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2020/21 w planowanym terminie nie mogły się odbyć.

Dlatego została przygotowana dla Państwa prezentacja pt.
„ Adaptacja w przedszkolu”( link poniżej )
adaptacja.pptx
która pomoże Państwu przygotować dziecko  do pobytu w  placówce. 

Przypominamy  także, że listy z podziałem na grupy zostaną zamieszczone w holu przedszkola w dniu
3 sierpnia 2020r.

Szanowni Rodzice!

Główny Inspektorat Sanitarny opublikował zaktualizowaną wersję szczegółowych wytycznych przeciwepidemicznych dla przedszkoli,  oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego.

Główne zmiany dotyczą m.in. zwiększenia liczebności grupy z 12  do 16 dzieci, z 4 do 3 m kwadratowych minimalnej przestrzeni do wypoczynku, zabawy i zajęć dzieci w sali.REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA  w r. szk. 2020/21

   

SZANOWNI RODZICE!


Informujemy, że ewentualne otwarcie Żłobka, Przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Kałuszynie i Filii SP w Chrościcach nastąpi nie wcześniej niż 18 maja 2020r.


Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z otwarciem przedszkoli- kliknij

 
Szanowni Rodzice!
    Informujemy zainteresowanych rodziców ,że w związku z tworzeniem wewnętrznych procedur oraz dostosowaniem placówki do wymogów zamieszczonych w rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej  i Głównego Inspektora Sanitarnego przedszkole nie zostanie otwarte od 6 maja 2020r.
O terminie otwarcia placówki  i wszelkich zmianach 'w tym zakresie  będziemy informować na bieżąco.


Szanowni Rodzice!
Zgodnie z nowymi wytycznymi przekazanymi przez Radę Ministrów o wznowieniu działalności przedszkoli, informujemy, że wkrótce przedstawimy szczegóły dotyczące funkcjonowania placówki w tym epidemicznym czasie.

Zapraszamy do zapoznania się z atrtykułem - link https://www.gov.pl/web/edukacja/otwieramy-przedszkola-od-6-maja?fbclid=

Szanowni Rodzice!
Informujemy, że decyzją Ministra Edukacji Narodowej dotyczącej dotychczasowego zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych przerwa uległa wydłużeniu do dnia 24 maja 2020 r


W związku z zaistniałą sytuacją informujemy,że rekrutacja dzieci do przedszkola zostaje przedłużona do 15 maja 2020r. Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola można przysyłać pocztą na adres przedszkola, przesłać skan na adres meil: przedszkolekaluszyn3@interia.pl lub osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 do 11.00.

Wszystkie zmiany będą podawane na bieżąco na stronie internetowej przedszkola.

W zakładce "Zdalne" będą umieszczane materiały dla poszczegónych grup oraz zalecenia logopedyczne.

 Zapraszamy również na naszego Facebooka.

POLICJA APELUJE!


SZANOWNI RODZICE I OPIEKUNOWIE!

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!
Od 1 kwietnia do odwołania, osoby do 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki dorosłego opiekuna.
Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego, usprawiedliwia obecność dzieci i młodzieży na ulicach i innych miejscach publicznych.
Wprowadzony został obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi, który dotyczy także rodzin i bliskich.
Wyłączeni z tego obowiązku będą:
- rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
- a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.
Ponadto został wprowadzony zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich, a także terenów zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych czy ogródków jordanowskich. 

Ostatnie doświadczenia pokazują, że są to miejsca, w których dochodzi do przebywania, przemieszczania i gromadzenia się ludzi, w tym młodzieży i rodziców z dziećmi, a tym samym – do zwiększenia szans na zakażenie.
Prosimy o respektowanie nowych zasad bezpieczeństwa! Uczulmy także dzieci i młodzież na przestrzeganie tych zasad!
Brak respektowania obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej może skutkować pociągnięciem Państwa do odpowiedzialności prawnej.
Pozwoli to nam wszystkim uniknąć bądź zminimalizować ryzyko zarażenia.
    
DRODZY UCZNIOWIE!
MAZOWIECKA  POLICJA  APELUJE:

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!
Od 1 kwietnia do odwołania, osoby które nie ukończyły 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki osób dorosłych.
Dlatego na ulicach i innych miejscach publicznych możecie przebywać tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub jakiegoś innego dorosłego. 
Zaniechajcie wychodzenia z domu jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne!
Unikajcie miejsc publicznych!
Respektujcie wszelkie zasady bezpieczeństwa pamiętając, że za nieprzestrzeganie przepisów możecie być pociągnięci do odpowiedzialności prawnej!


OGŁOSZENIE O NABORZE DZIECI DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KAŁUSZYNIE

w roku szkolnym 2020/21

Informujemy, że od 24 lutego 2020r. do 3 marca 2020r. rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola  składają deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2020/21

 od 4 marca 2020r. wydawane będą „Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola”  na rok szkolny  2020/21.
Kartę zgłoszenia należy pobrać w placówce lub ze strony internetowej :www.przedszkole.kaluszyn.pl , wypełnić i zwrócić do placówki.
Termin składania kart upływa 15 maja 2020r.

Wszystkie informacje o przyjęciu dzieci do przedszkola zostaną zamieszczone na stronie internetowej placówki.


W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.
1 procent podatku


O nas

Dyrektor i rada pedagogiczna dziękuje wszystkim rodzicom oraz partnerom, którzy brali udział w ewaluacji zewnętrznej przedszkola prowadzonej przez Kuratorium Oświaty w Warszawie.

 Raport z ewaluacji problemowej 2014

          Regulamin Przedszkola Publicznego w             Kałuszynie


Statut Przedszkola Publicznego w Kałuszynie

Koncepcja Pracy Przedszkola Publicznego         w  Kałuszynie na lata 2015/2018

Rozkład jazdy autobusów szkolnych

Regulamin Przedszkola Publicznego w                  Kałuszynie 2016/2017