Linki...

Urząd Miejski w Kałuszynie
 um
Otwarte Przedszkole
szkola
gimnazjum
vktoria
dk

ops
OSP KAŁUSZYN

Dziecko jest księgą, którą powinniśmy czytać i w której powinniśmy pisać...............Peter RosegPOLICJA APELUJE!


SZANOWNI RODZICE I OPIEKUNOWIE!

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!
Od 1 kwietnia do odwołania, osoby do 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki dorosłego opiekuna.
Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego, usprawiedliwia obecność dzieci i młodzieży na ulicach i innych miejscach publicznych.
Wprowadzony został obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi, który dotyczy także rodzin i bliskich.
Wyłączeni z tego obowiązku będą:
- rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
- a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.
Ponadto został wprowadzony zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich, a także terenów zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych czy ogródków jordanowskich. 

Ostatnie doświadczenia pokazują, że są to miejsca, w których dochodzi do przebywania, przemieszczania i gromadzenia się ludzi, w tym młodzieży i rodziców z dziećmi, a tym samym – do zwiększenia szans na zakażenie.
Prosimy o respektowanie nowych zasad bezpieczeństwa! Uczulmy także dzieci i młodzież na przestrzeganie tych zasad!
Brak respektowania obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej może skutkować pociągnięciem Państwa do odpowiedzialności prawnej.
Pozwoli to nam wszystkim uniknąć bądź zminimalizować ryzyko zarażenia.
    
DRODZY UCZNIOWIE!
MAZOWIECKA  POLICJA  APELUJE:

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!
Od 1 kwietnia do odwołania, osoby które nie ukończyły 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki osób dorosłych.
Dlatego na ulicach i innych miejscach publicznych możecie przebywać tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub jakiegoś innego dorosłego. 
Zaniechajcie wychodzenia z domu jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne!
Unikajcie miejsc publicznych!
Respektujcie wszelkie zasady bezpieczeństwa pamiętając, że za nieprzestrzeganie przepisów możecie być pociągnięci do odpowiedzialności prawnej!


                            

 Konkurs Plastyczny- „W zdrowym ciele zdrowy duch”

Cele konkursu:
- propagowanie wśród dzieci wiedzy dotyczącej zdrowia i zdrowego stylu życia,
- rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci,
- kształtowanie prawidłowych nawyków prozdrowotnych,

Regulamin konkursu:
1. Konkurs przeznaczony dla dzieci i rodziców
2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej w formie plakatu związanej
 ze zdrowym stylem życia.
3. Format pracy: technika dowolna, format dowolny.
4. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora konkursu.
5. Podstawowym kryterium oceny będzie: zgodność z tematyką konkursu, kreatywność oraz estetyka.
8. Zdjęcie pracy prosimy przesłać na messengera przedszkola wraz z opisem imię nazwisko i grupa
do dnia 17 kwietnia 2020r.
Zapraszam do udziału.


SZANOWNI RODZICE !

W związku z epidemią  koronawirusa decyzją premiera  rządu Mateusza Morawieckiego nastąpi przedłużenie zamknięcia wszystkich placówek oświatowych do Świąt Wielkanocy.

Od 16 marca 2020 do dnia 10 kwietnia 2020r. przedszkole jest nieczynne.

W związku z zaistniałą sytuacją informujemy,że rekrutacja dzieci do przedszkola zostaje przedłużona do 30 kwietnia 2020r.

Wszystkie zmiany będą podawane na bieżąco na stronie internetowej przedszkola.

W zakładce "Zdalne" będą umieszczane materiały dla poszczegónych grup oraz zalecenia logopedyczne.

 Zapraszamy również na naszego Facebooka.
OGŁOSZENIE O NABORZE DZIECI DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KAŁUSZYNIE

w roku szkolnym 2020/21

Informujemy, że od 24 lutego 2020r. do 3 marca 2020r. rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola  składają deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2020/21

 od 4 marca 2020r. wydawane będą „Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola”  na rok szkolny  2020/21.
Kartę zgłoszenia należy pobrać w placówce lub ze strony internetowej :www.przedszkole.kaluszyn.pl , wypełnić i zwrócić do placówki.
Termin składania kart upływa 30 kwietnia 2020r.

Wszystkie informacje o przyjęciu dzieci do przedszkola zostaną zamieszczone na stronie internetowej placówki.
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.
Klauzula informacyjna
1 procent podatku


WYPRAWKA 5-LATKA KLIKNIJ

WYPRAWKA 4-LATKA KLIKNIJ

WYPRAWKA 3-LATKA KLIKNIJ

O nas

Dyrektor i rada pedagogiczna dziękuje wszystkim rodzicom oraz partnerom, którzy brali udział w ewaluacji zewnętrznej przedszkola prowadzonej przez Kuratorium Oświaty w Warszawie.

 Raport z ewaluacji problemowej 2014

          Regulamin Przedszkola Publicznego w             Kałuszynie


Statut Przedszkola Publicznego w Kałuszynie

Koncepcja Pracy Przedszkola Publicznego         w  Kałuszynie na lata 2015/2018

Rozkład jazdy autobusów szkolnych

Regulamin Przedszkola Publicznego w                  Kałuszynie 2016/2017