Linki...

Urząd Miejski w Kałuszynie
 um
Otwarte Przedszkole
szkola
gimnazjum
vktoria
dk

ops
OSP KAŁUSZYN


Halo! Jestem rolnikiem i chciałbym się spisać
Spis przez telefon to rozwiązanie stworzone z myślą o rolnikach, którzy nie posiadają komputera i dostępu do Internetu. Jest to metoda w pełni bezpieczna i wygodna – można się spisać w domu, bez konieczności kontaktu z osobami z zewnątrz.O możliwości spisania się przez telefon będą przypominać rachmistrze dzwoniąc od 16 września do rolników i proponującwypełnienie obowiązku spisowego w ten właśnie sposób. 
Najważniejszą i obowiązkową metodą spisową Powszechnego Spisu Rolnego 2020 jest samospis internetowy (aplikacja jest dostępna na stronie https://spisrolny.gov.pl/). Jednak użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy nie dysponują komputerem lub dostępem do Internetu i nie skorzystają ze stanowiska komputerowego utworzonego dla nich w Gminnym Punkcie Spisowym, mogą się spisać przez telefon. 
Wystarczy zadzwonić na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99. Infolinia działa 7 dni w tygodniu w godzinach 8:00 – 20:00.Przed sięgnięciem po telefon warto przygotować wszystkie dokumenty związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego i mieć je przy sobie.
Rolnikom o możliwości spisu telefonicznego będą od 16 września przypominać rachmistrze. Jeśli do nas zadzwonią, warto skorzystać z ich propozycji i wypełnić od razu formularz spisowy.
W przypadku pytań lub wątpliwości co do tożsamości i uprawnień rachmistrza, należy zadzwonić na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99 i zweryfikować te informacje.
Więcej informacji o spisie na stronie https://spisrolny.gov.plSZANOWNI RODZICE

            Informujemy, że Przedszkole Publiczne w Kałuszynie wznawia działalność z dniem 1 września 2020r.         
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi procedurami.
Procedura- złącznik do pobrania docx


SZANOWNI RODZICE

            W związku z sytuacją epidemiczną i wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, spotkania organizacyjne  dla rodziców dzieci nowo przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2020/21 w planowanym terminie nie mogły się odbyć.

Dlatego została przygotowana dla Państwa prezentacja pt.
„ Adaptacja w przedszkolu”( link poniżej )
adaptacja.pptx
która pomoże Państwu przygotować dziecko  do pobytu w  placówce. 

Przypominamy  także, że listy z podziałem na grupy zostaną zamieszczone w holu przedszkola w dniu
3 sierpnia 2020r.

Szanowni Rodzice!

Główny Inspektorat Sanitarny opublikował zaktualizowaną wersję szczegółowych wytycznych przeciwepidemicznych dla przedszkoli,  oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego.

Główne zmiany dotyczą m.in. zwiększenia liczebności grupy z 12  do 16 dzieci, z 4 do 3 m kwadratowych minimalnej przestrzeni do wypoczynku, zabawy i zajęć dzieci w sali.REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA  w r. szk. 2020/21

   

SZANOWNI RODZICE!


Informujemy, że ewentualne otwarcie Żłobka, Przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Kałuszynie i Filii SP w Chrościcach nastąpi nie wcześniej niż 18 maja 2020r.


Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z otwarciem przedszkoli- kliknij

 
Szanowni Rodzice!
    Informujemy zainteresowanych rodziców ,że w związku z tworzeniem wewnętrznych procedur oraz dostosowaniem placówki do wymogów zamieszczonych w rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej  i Głównego Inspektora Sanitarnego przedszkole nie zostanie otwarte od 6 maja 2020r.
O terminie otwarcia placówki  i wszelkich zmianach 'w tym zakresie  będziemy informować na bieżąco.


Szanowni Rodzice!
Zgodnie z nowymi wytycznymi przekazanymi przez Radę Ministrów o wznowieniu działalności przedszkoli, informujemy, że wkrótce przedstawimy szczegóły dotyczące funkcjonowania placówki w tym epidemicznym czasie.

Zapraszamy do zapoznania się z atrtykułem - link https://www.gov.pl/web/edukacja/otwieramy-przedszkola-od-6-maja?fbclid=

Szanowni Rodzice!
Informujemy, że decyzją Ministra Edukacji Narodowej dotyczącej dotychczasowego zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych przerwa uległa wydłużeniu do dnia 24 maja 2020 r


W związku z zaistniałą sytuacją informujemy,że rekrutacja dzieci do przedszkola zostaje przedłużona do 15 maja 2020r. Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola można przysyłać pocztą na adres przedszkola, przesłać skan na adres meil: przedszkolekaluszyn3@interia.pl lub osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 do 11.00.

Wszystkie zmiany będą podawane na bieżąco na stronie internetowej przedszkola.

W zakładce "Zdalne" będą umieszczane materiały dla poszczegónych grup oraz zalecenia logopedyczne.

 Zapraszamy również na naszego Facebooka.

POLICJA APELUJE!


SZANOWNI RODZICE I OPIEKUNOWIE!

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!
Od 1 kwietnia do odwołania, osoby do 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki dorosłego opiekuna.
Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego, usprawiedliwia obecność dzieci i młodzieży na ulicach i innych miejscach publicznych.
Wprowadzony został obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi, który dotyczy także rodzin i bliskich.
Wyłączeni z tego obowiązku będą:
- rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
- a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.
Ponadto został wprowadzony zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich, a także terenów zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych czy ogródków jordanowskich. 

Ostatnie doświadczenia pokazują, że są to miejsca, w których dochodzi do przebywania, przemieszczania i gromadzenia się ludzi, w tym młodzieży i rodziców z dziećmi, a tym samym – do zwiększenia szans na zakażenie.
Prosimy o respektowanie nowych zasad bezpieczeństwa! Uczulmy także dzieci i młodzież na przestrzeganie tych zasad!
Brak respektowania obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej może skutkować pociągnięciem Państwa do odpowiedzialności prawnej.
Pozwoli to nam wszystkim uniknąć bądź zminimalizować ryzyko zarażenia.
    
DRODZY UCZNIOWIE!
MAZOWIECKA  POLICJA  APELUJE:

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!
Od 1 kwietnia do odwołania, osoby które nie ukończyły 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki osób dorosłych.
Dlatego na ulicach i innych miejscach publicznych możecie przebywać tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub jakiegoś innego dorosłego. 
Zaniechajcie wychodzenia z domu jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne!
Unikajcie miejsc publicznych!
Respektujcie wszelkie zasady bezpieczeństwa pamiętając, że za nieprzestrzeganie przepisów możecie być pociągnięci do odpowiedzialności prawnej!


OGŁOSZENIE O NABORZE DZIECI DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KAŁUSZYNIE

w roku szkolnym 2020/21

Informujemy, że od 24 lutego 2020r. do 3 marca 2020r. rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola  składają deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2020/21

 od 4 marca 2020r. wydawane będą „Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola”  na rok szkolny  2020/21.
Kartę zgłoszenia należy pobrać w placówce lub ze strony internetowej :www.przedszkole.kaluszyn.pl , wypełnić i zwrócić do placówki.
Termin składania kart upływa 15 maja 2020r.

Wszystkie informacje o przyjęciu dzieci do przedszkola zostaną zamieszczone na stronie internetowej placówki.


W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.
1 procent podatku


O nas

Dyrektor i rada pedagogiczna dziękuje wszystkim rodzicom oraz partnerom, którzy brali udział w ewaluacji zewnętrznej przedszkola prowadzonej przez Kuratorium Oświaty w Warszawie.

 Raport z ewaluacji problemowej 2014

          Regulamin Przedszkola Publicznego w             Kałuszynie


Statut Przedszkola Publicznego w Kałuszynie

Koncepcja Pracy Przedszkola Publicznego         w  Kałuszynie na lata 2015/2018

Rozkład jazdy autobusów szkolnych

Regulamin Przedszkola Publicznego w                  Kałuszynie 2016/2017